Silverfallet

Vid Silverfallet störtar vattnet 60 meter längs sidan av berget. Vattnet strömmar över kalkstensplattor och i mitten av hösten, passerar den sprickor på skiffer. Över sandstensklippor planar vattenfallet ut.

Vid Karlfors under första hälften av 1900-talet kunde Skaraborg största arbeten hittas. Efter dessa verk hade stängts ersattes de av kalk-bränning. I hela området är spåren av gruvdrift tydliga i skiffer och kalksten med lämningar som brända skiffer och kalk-ugnar.hotell skövde

Den större delen av backarna vid Silverfallet-Carlsfors består av ädel lövskog med en flora som tydligt påverkas av förekomsten av kalksten. På våren hittar du här rikligt med blåsippa, liten ihålig rot, Suffolk lungört och sällsynta framträdanden av gula vitsippor. På brända skiffer består floran främst av björk och sälg.

Även de mindre delarna av öppna betesmarker har en rik flora med bladlösa växter och blåklocka.

Ytterligare uppströms tar sumpskog, flera små bäckar och ett varierat odlingslandskap över. Tibast är vanligt förekommande i de fuktiga markerna. Silverfallet är ett av de mest populära destinationerna för utflykter i Skövde. En vintervandring upp längs isens formationer av fallen är också spännande.

Området är särskilt välbesökt under våren då vattenfallet och den rika floran är väl värt att se. I lövskogen kan du höra härmsångare och grönsångare. Under sommaren torkar bäcken ut helt.