Stationshuset

Tågstationen i Skövde består av en äldre byggnad från 1859 som byggts ihop med en betydligare nyare del. Utseendemässigt ser stationshuset mycket modernt ut med stora ljusinsläpp och består både av en stor vänthall, biljettförsäljning och kiosk på bottenplan. På våning två och tre finns kontor till flera olika företag.skövde stationshus

Tillsammans med den bussterminal som är sammankopplad med stationen utgör detta Skövde resecentrum.

Fram till 1990 hette stationshuset Skövde station men detta år ändrade Banverket namnet till Skövde Centralstation. Åren efter genomfördes stora ombyggnationer som gjorde att bussterminalen kopplades samman med tågterminalen och att det blev lättare att ta sig till de olika spåren. Detta bland annat med hjälp av en gångbro över tågspåren. Genom dessa förändringar kunde Skövde resecentrum invigas 1994. Ett modernt resecentrum som underlättar betydligt för de som dagligen pendlar till eller från denna ort. Men trots relativt nyligen genomförda renoveringar och ombyggnationer visade det sig att man inte tänkt på allt.

Kommande ombyggnationer

Även om yttersidan ser modern ut så har stationshuset problem med för hög värme- och elförbrukning. Enligt en undersökning som presenterades 2011 behövde en rad åtgärder genomföras för att pressa förbrukningen och därmed minska de höga kostnaderna för både värme och el. En plan var att hantverkare skulle bygga om både värme- och ventilationssystemet samt förändra entrédörrarna som gav stora värmeförluster.  Målet var att med viss ombyggnation halvera Jernhusets energiförbrukning vilket skulle göra att kostnaderna för ombyggnationerna snabbt skulle kunna betala tillbaka sig.

Bland de förslag som togs fram av en  konsultfirma skulle bland annat följande punkter renoveras eller byggas om:

  • Tvåvingad karuselldörr till entrén
  • Tilläggsisolering på vinden
  • Nya fönster på gamla delen. Där var samtliga fönster 1+1 fönster och skulle bytas ut till 3-glasfönster.
  • Närvarostyrd belysning
  • Installation av energisparblandare